Højesterets dom af 26. April 2018 i sag 216/2017

Info

Resumé:

Ejer af et fiskefartøj var erstatningsansvarlig for skade, som fisker pådrog sig i forbindelse med en arbejdsulykke


A var udsat for en arbejdsulykke om bord på et fiskefartøj, hvor han havde hyre som fisker. Ved ulykken fik A knust dele af sin højre hånd, hvilket medførte amputering af 4. og 5. finger. Spørgsmålet var, om fiskeskipperen havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med A’s tilskadekomst, således at Maja Lyng ApS, der ejede fiskefartøjet, var erstatningsansvarlig over for A.


Højesteret fandt, at fiskeskipperen havde handlet ansvarspådragende ved ikke at have gjort tilstrækkeligt for at sikre sig, at indhalingen af et trawl kunne ske uden risiko for A. Da der var årsagssammenhæng mellem skipperens ansvarspådragende handling og personskaden, var Maja Lyng ApS erstatningsansvarlig over for A.


Landsretten var nået til et andet resultat.