Højesterets dom af 16. February 2018 i sag 78/2017

Info

Resumé:

En bilkøber, der havde hævet købet på grund af bilens væsentlige mangler, kunne ikke kræve finansieringsomkostningerne ved købet betalt af sælger


Jesper Petersen købte en brugt bil hos Bilhuset Laursen A/S. Købet blev delvist finansieret ved et lån hos Santander Consumer Bank. Lånet blev formidlet af Bilhuset Laursen, og parterne var enige om, at der forelå et oprindeligt trepartsforhold. Da det viste sig, at bilen led af en væsentlig mangel, der ikke kunne afhjælpes, hævede Jesper Petersen købet. For Højesteret angik sagen navnlig, om Bilhuset Laursen skulle betale de finansieringsomkostninger på 26.354 kr., som Jesper Petersen havde betalt til Santander Consumer Bank.


Højesteret fandt, at finansieringsomkostningerne ikke kunne anses for omfattet af det, som Bilhuset Laursen havde modtaget i betaling, og som Bilhuset Laursen derfor skulle tilbagegive efter købelovens § 57. Kreditaftaleloven kunne heller ikke føre til en anden fortolkning af købelovens § 57, som påstået af køber. Det forhold, at Bilhuset Laursen ikke kunne afhjælpe manglen, medførte ikke, at Bilhuset Laursen var erstatningsansvarlig over for Jesper Petersen, jf. købelovens § 80. På den anførte baggrund fastslog Højesteret, at Bilhuset Laursen ikke skulle betale Jesper Petersens finansieringsomkostninger.


Landsretten var nået til samme resultat.