Højesterets dom af 13. April 2018 i sag 140/2017

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Et køretøj blev ikke anset som specialindrettet, og SKAT havde derfor med rette beskattet skatteyderen af værdien af fri bil


Sagen drejede sig navnlig om, hvorvidt en Toyota Hilux pickup, som var ejet af skatteyderens virksomhed og indregistreret til blandet erhvervsmæssig og privat anvendelse, var specialindrettet i en sådan grad, at den ikke kunne anses for egnet som alternativ til en privat bil.


Højesteret fandt, at en Toyota Hilux ikke som biltype adskilte sig fra normale personbiler på en så afgørende måde, at den allerede før eventuelle modifikationer kunne anses som uegnet til at blive anvendt som normal bil, og at der heller ikke var foretaget sådanne modifikationer, at Toyotaen derved ophørte med at være et egnet alternativ til en privat bil.


Skatteministeriet fik derfor medhold i, at skatteyderen skulle beskattes af værdien af fri bil.

 

Landsretten var nået til det samme resultat.