Højesterets dom af 08. november 2017 i sag 219/2016

Info

Resumé:

Betingelserne for omstødelse efter konkursloven var opfyldt


Sagen angik, om indeståendet på en konto i Danske Bank indgik i Randersegnens Boligforenings konkursbo. I givet fald var spørgsmålet bl.a., om en række betalinger, som var sket fra kontoen kort tid inden konkursbegæring blev indgivet, kunne omstødes efter konkursloven, herunder om betalingerne angik krav, der var fortrinsberettigede.


Betalingerne var iværksat af en midlertidig forretningsfører, der var indsat af Randers Kommune efter reglerne i almenboligloven som følge af økonomiske problemer og uregelmæssigheder i boligforeningen.


Højesteret fandt, at indeståendet på kontoen indgik i Randersegnens Boligforenings formue og derfor i konkursmassen. De omhandlede betalinger kunne ikke anses som rimelige omkostninger ved forsøg på at tilvejebringe en samlet ordning af Randersegnens Boligforenings økonomiske forhold, hvorfor der heller ikke var tale om et fortrinsberettiget krav efter konkursloven. Almenboliglovens regler om bl.a. indsættelse af en midlertidig forretningsfører kunne ikke føre til et andet resultat.


Betingelserne for omstødelse var herefter opfyldt.

Landsretten var nået til samme resultat.