Højesterets dom af 07. December 1992 AM19921207H

Info
  • AM19921207H

Resumé:

§ 1018 a, stk. 2, misforhold,frihedsberøvet i 21 dg for forhold E blev frifundetfor, strfl § 86, afkortning af straf som E ved sammedom blev idømt for andre forhold, ej tilkendterstatning.