Højesterets dom af 07. november 2017 i sag 292/2016

Info

Resumé:

Rigspolitiets afgørelser om, at to hunde var omfattet af hundelovens forbudsordning og derfor skulle aflives, var ikke ugyldige


Hundeloven indeholder et forbud mod at besidde en hund af 13 nærmere angivne racer eller krydsninger, hvori denne race indgår.
 

Sagen angik, om to hunde tilhørende A og B var af den forbudte race amerikansk staffordshire terrier (amstaff) eller indeholdt denne race.
 

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Rigspolitiets afgørelser om, at Fyns Politi på baggrund af to politiassistenters besigtigelse af de to hunde og en udtalelse fra en dyrlæge havde en rimelig formodning for, at hundene kunne være af racen amstaff eller en krydsning, hvori denne race indgår.
 

Højesteret fastslog endvidere, at de fremlagte oplysninger om hundene, herunder erklæringer fra en skønsmand, ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation for, at hundene ikke var omfattet af forbuddet i hundeloven. Ejerne havde derfor ikke løftet deres bevisbyrde efter hundeloven.
 

Rigspolitiets afgørelser om aflivning af de to hunde var som følge heraf ikke ugyldige.
 

Landsretten var nået til det samme resultat.