Højesterets dom af 07. March 1995 AM19950307H

Info
  • AM19950307H

Resumé:

§ 1018 a, stk. 3, egen skyld,mistankepådragende adfærd understrafforfølgningen, undlader at rense sig formistanke, undladt at udtale sig trods særliganledning hertil pga belastende telefonsamtale, ikketilkendt erstatning.