Højesterets dom af 04. oktober 2017 i sag 179/2017

Info

Resumé:

Straffen for at have hjulpet en udlænding med at rejse ulovligt ind i Danmark fastsat til 30 dages ubetinget fængsel


T var fundet skyldig i at have hjulpet sin fætter med at rejse ulovligt ind i Danmark, idet han var mødtes med fætteren på færgen til Danmark og sammen med fætteren var kørt ind i Danmark.


Højesteret tiltrådte, at straffen var udmålt til fængsel i 30 dage. Spørgsmålet var, om straffen skulle være ubetinget eller betinget med vilkår om samfundstjeneste. Efter en samlet vurdering af kriminalitetens karakter, grovhed og tiltaltes personlige forhold fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.


Landsretten var nået til samme resultat.