Byrets dom af 15. februar 2010 AM20100215B2

Info
  • AM20100215B2

Resumé:

Forsikringsbedrageri, forsøg,urigtig anmeldse om tyveri af radio fra bil,anvendelse af falsk faktura, tilsigtet vinding ca23.000 kr, lang sagsbehandlingstid (2½ år), 50 dgbet, pt 1 år.