14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen Kapitel 1

Bekendtgørelse om adoption kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 283 af 20. March 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Adoptionsbekendtgørelsen

Kapitel 1

Indledning

§1 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Samlever: En person, der har haft et sammenhængende samliv i et ægteskabslignende forhold, der i udgangspunktet har varet mindst 2½ år.

 • 2) Stedbarnsadoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer sin ægtefælles eller samlevers barn, jf. lovens § 5 a.

 • 3) Familieadoption, jf. lovens § 4 a, stk. 2:

  • a) En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barnebarn, et søskendebarn eller en søskende.

  • b) En adoption af et barn under 18 år af forældre, som ansøgeren gennem nært og længerevarende bekendtskab er særligt knyttet til.

  • c) En adoption af et barn, som ansøgeren har et særligt tilknytningsforhold til.

  • d) En adoption af et barn, som ansøgeren har i pleje, og som adopteres i medfør af lovens § 9, stk. 4.

 • 4) Fremmedadoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn under 18 år, og hvor det er en betingelse for adoptionen, at ansøgeren godkendes som adoptant, jf. lovens § 4 a, stk. 1.

 • 5) National adoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl her i landet, og hvor barnet ikke er ankommet til Danmark med henblik på adoption.

 • 6) International adoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl i et andet land, eller et barn, der er ankommet til Danmark med henblik på adoption.

 • 7) Godkendelsesramme: Beskrivelsen af alder samt fysisk og psykisk tilstand hos det barn, som ansøgeren godkendes til at kunne adoptere.

 • 8) Afgiverland eller oprindelsesland: Det land, hvor barnet har bopæl før adoptionen.

 • 9) En formidlende organisation: En organisation, som børne- og socialministeren har godkendt til at modtage anmodninger om bistand til at skaffe forbindelse mellem adoptionsansøgere og børn fra andre lande med henblik på adoption og til at gennemføre adoption, jf. lovens § 30.

 • 10) Haagerkonventionen: Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.

 • 11) Godkendt blanket: En blanket, der er godkendt af Ankestyrelsen.

profile photo
Profilside